Wyjazd do Wisły..

Seniorzy z Cisku wybrali się na wycieczkę do Wisły. Wycieczkę organizowało Koło Kobiet Śląskich w Cisku, a nasz Klub Seniora przyłączył się do nich.

Najpierw mogli skorzystać z basenów, groty solnej, saun, tężni, komory termo barycznej w Hotelu Gołębiewski. Później odbyło się zwiedzanie Wisły podczas letniego Kuligu.

Najlepszą atrakcją okazały się przyśpiewki z góralem!

Seniorzy byli pod wrażeniem Hotelu Gołębiewskiego oraz samego krajobrazu Wisły. Wszyscy wrócili bardzo zadowoleni z wyjazdu oraz wypoczęci czekają na kolejne wycieczki!

#FunduszeUE