Kontakt

Adres
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku
ul. Marii Konopnickiej 6
45-004 Opole
Koordynator projektu
Tomasz Gryga
Zespół

Inspektor Danych Osobowych – Aleksandra Cnota-Mikołajec, email: aleksandra@eduodo.pl