Kontakt

Adres
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku
ul. Marii Konopnickiej 6
45-004 Opole

Koordynator projektu
Joanna Hassa

Zespół

Inspektor Danych Osobowych – Aleksandra Cnota-Mikołajec, email: aleksandra@eduodo.pl