Zamówienia

Wydarzenie Opolski Senior

Zamówienie

Nazwa zamówienia: sprzedaż i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych i środków czystości do Klubów Seniora w woj. Opolskim powstałych

Wydarzenie Opolski Senior

Zamówienie

Nazwa zamówienia: wykonanie, dostawę oraz montaż 17 szaf zamykanych na zamek do Klubów Seniora w woj. Opolskim powstałych

Wydarzenie Opolski Senior

Zamówienie

Nazwa zamówienia: : Redakcja techniczna, korekta językowa, skład komputerowy, druk i dostawa Informatora na potrzeby projektu „Opolski senior

Wydarzenie Opolski Senior

Zamówienie

Nazwa zamówienia: Zakup i dostawa artykułów sportowych do 20 Klubów Seniora w woj. Opolskim powstałych w ramach w projektu