Aktywność rodzinna Seniora..

Ludzie starsi pytani o swoją receptę na długowieczność często mówią  „ mam dla kogo żyć”. Naukowcy potwierdzają , że kochany partner u boku i spotkania z rodziną bardzo korzystnie wpływają na psychikę i samopoczucie seniorów.

Aby poczuć się potrzebnym, rzeczywiście warto – choć w granicach rozsądku – zaangażować się w życie najbliższej rodziny. Tak, jeśli masz na to ochotę i w taki wymiarze

Wnuki

Istotą dziadkowania jest pełnienie swoich ról w sposób pełny, to znaczy oparty na więzi emocjonalnej. Dziadkowie tworzą dla wnuków emocjonalną świątynię, z dala od codziennego świata, w której wspólne przebywanie daje poczucie miłości i bezpieczeństwa. Wychowawcza rola dziadków ma charakter bezpośredni – realizuje się przez opiekę nad dzieckiem i pośredni – jest wsparciem dla rodziców dziecka (A. Kornhaber).

Ciągłość: dziecko – rodzic – dziadek jest naturalna; znany i zrozumiały jest zakres kompetencji poszczególnych członków rodziny. W razie trudności taka właśnie rodzina szuka siły w sobie, zanim zwróci się o pomoc do społeczeństwa.

Starsze osoby wzbogacają świat dziecka, przekazują tradycje , ale także dają dziecku doświadczenia przemijania czasu. Dziecko uczy się szacunku do osób starszych , poznaje czym jest empatia.

Babcie i dziadkowie, obok rodziców, wpajają wnukom zasady moralne, historie rodzinne , opowiadają o krewnych. Chociaż świat się zmienia, dzieci tak samo potrzebują troski, uwagi , ciepła i miłości. Babcie i dziadkowie mają mnóstwo miłości i cierpliwości dla najbliższych. Bliski kontakt z wnukami to także okazja do powrotu do swoich lat dziecięcych.

Z drugiej strony pamiętaj by nie zrazić wnuków swoim narzekaniem. Chodzi o to by nie obciążać zbytnio ich psychiki.