Postanowienia noworoczne okiem psychologa.

            Nowy Rok to dla większości osób okres w którym stawiamy sobie nowe cele oraz wyzwania, które chcielibyśmy zrealizować w ciągu kolejnych 365 dni. Dla co niektórych jest to już swego rodzaju rytuał powtarzany każdego roku. Badania dowodzą, że w Polsce około 55% obywateli deklaruje podejmowanie postanowień noworocznych. Ponad połowa tych osób chciałaby dokonać od 2 do 5 zmian w ciągu kolejnego roku, jednak okazuje się, że tylko co 20 osoba dotrzymuje w 100% wszystkich narzuconych sobie nowych planów.

            Z psychologicznego punktu widzenia dokonywanie zmian i narzucanie sobie różnego rodzaju nowych  celów życiowych jest bardzo ważne na każdym etapie życia człowieka, bez względu na to, czy jesteśmy w wieku nastoletnim, czy może znajdujemy się już w tak zwanej jesieni życia. Czas, w którym narzucamy sobie wdrażanie nowości również nie jest ważny. Zmiana ma sens bez względu na to, czy wprowadzamy ją od 1 stycznia, czy może od 29 czerwca. Najważniejszy w tym wszystkim jest uzyskany efekt na okres trwały oraz nasze zadowolenie związane z wykonaną przez nas pracą nad własnym rozwojem.

            W psychologii za jedną z najlepszych metod wdrażania zmian uznaje się metodę SMART, która definiuje wytyczne dotyczące prawidłowego formułowania celów. Poprawnie sformułowany cel musi być:

S  (specific)– konkretny;

M (measurable- mierzalny;

A (achievable)- osiągalny;

R (relevant)- realny;

T  (time-bound)- określony w czasie.

            Musimy pamiętać, że nie jest realne, aby zrzucić 10kg w tydzień, czy zmienić własne zakorzenione od lat nawyki w 2 tygodnie. Na wszystko trzeba cierpliwości, wytrwałości i czasu. Nowe cele dają nam motywację do życia oraz nadzieję na lepsze jutro. Warto również mieć zawsze w głowie słowa słynnego amerykańskiego mówcy i pisarza Earla Nightingale’a: „ Nigdy nie rezygnuj z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie”.

Powodzenia w realizacji nowych celów w 2022 roku! 🙂