Pytania-Psycholog..

  1. Moja sąsiadka jest osobą starszą i ma Alzheimera, rodzina często jej nie odwiedza co mogę zrobić?

Niestety w tej sytuacji jako osoba obca nie może Pani wiele zrobić, gdyż o fachową opiekę np. w Domu Pomocy Społecznej może ubiegać się tylko rodzina sąsiadki. Ma Pani możliwość zgłoszenia do miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej, który może zlecić sprawdzenie sytuacji kuratorowi społecznemu i ewentualnie podjąć działania.

2. Zajmuję się moją mamą, która jest osobą leżącą, nie ukrywam, że jest mi ciężko, gdzie mogę otrzymać jakąś pomoc, chociaż raz w tygodniu?

Może pani skorzystać z usług opieki pielęgniarskiej, niestety trzeba spełnić kilka warunków. Potrzebuje Pani skierowania od lekarza pod którego opieką jest Pani mama. Taki rodzaj świadczeń przeznaczony jest dla osób przewlekle chorych, które wprawdzie nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, ale ze względu na swoje problemy zdrowotne potrzebują systematycznej i intensywnej opieki udzielanej przez pielęgniarkę w domu. Z tych usług mogą skorzystać osoby, które nie są zdolne do samopielęgnacji.

3. Moja mama ma 70 lat i mam wrażenie, że ostatnio boi się wszystkiego, co mogę z tym zrobić?

Należy przede wszystkim zastanowić się kiedy ten lęk się pojawił czy było to po jakimś wydarzeniu, czy ten lęk się nasila. Może ostatnio wydarzyło się coś co może wpływać na poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli lęk pojawia się nagle w życiu codziennym i przybiera na sile warto iść po konsultację do psychiatry lub psychologa.

4. Opiekuję się ojcem, który cierpi na Alzheimera, jest to bardzo ciężka praca i chciałabym jechać na urlop chociaż na tydzień a nie ma mi kto z rodziny pomóc, co mogę zrobić?

W lokalnych Ośrodkach Pomocy Społecznej jest realizowany program „Opieka wytchnieniowa” w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Opieka wytchnieniowa to forma wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Polega na zapewnieniu opieki osobie ze stwierdzoną formą niepełnosprawności w sytuacji, gdy jej opiekun, z uwagi na jakieś zdarzenie losowe, konieczność wypoczynku czy załatwienia jakichś codziennych spraw, nie może tej opieki sprawować samodzielnie. Należy skontaktować się ze swoim OPS żeby otrzymać informacje jak można skorzystać z tego programu.

5. Moja mama ostatnio przeszła na emeryturę, martwię się o nią ponieważ coraz mniej wychodzi z domu, jak temu zaradzić?

Przejście na emeryturę jest dla większości z osób wyczekiwanym momentem, jednakże gdy okazuje się, że już „nic nie musimy” to czasem trudno nam się zmobilizować do aktywności. Może Pani próbować zachęcać mamę do aktywności, wskazać lub pójść wraz z mamą do Klubu Seniora, poszukać Uniwersytetu Trzeciego Wieku czy kół zainteresowań.

6. Martwię się o mojego ojca, rok temu zmarła moja mama a on dalej jest smutny jak na początku żałoby, czy to normalne?

Żałoba przebiega w etapach na początku pojawia się  „szok”, który następuje bezpośrednio po śmierci i powinien być procesem krótkotrwałym. Po wstrząsie i szoku następuje gwałtowny szloch. Następnie pojawia się dezorganizacja utrata bliskiego dezorganizuje nasze życie, dezorganizuje system rodziny. Ostatni etap czwarty to „reorganizacja”, czyli czas, gdy uruchamiamy nowe procedury. Musimy przeorganizować własną rodzinę. Żałoba najkrócej trwa około roku, proszę jednak obserwować ojca, jeżeli ten stan będzie się przedłużać, proszę udać się do specjalisty.

7. Opiekuję się żoną, która jest miesiąc po wylewie, jest w trakcie rehabilitacji, obawiam się, że jest niewielka poprawa, czy tak już będzie?

Jest to bardzo krótki okres czasu żeby określić rokowania. Rehabilitacja po wylewie jest długotrwała i może trwać do około dwóch lat.

8. Ukończyłem 70 lat, czy to prawda, że mogę darmowo jeździć autobusem?

Tak w mieście Opolu po 70 roku życia przysługuje bezpłatny przejazd autobusami miejskimi, jednakże nie obowiązuje to w autobusach PKS ani pociągach.

9. Mam 68 lat i często czuję się smutna, tyle się teraz mówi o depresji, czy mi to dolega?

Między smutkiem a depresją istnieje różnica.Smutek to stan  który od czasu do czasu przytrafiają się każdemu z nas. To naturalna reakcja na spotykane przez nas problemy. Jednak takie emocje zazwyczaj mijają po niedługim czasie. Jeżeli jednak czujemy, że przygnębiające myśli nie tylko nie mijają, ale również się nasilają, mogą być to objawy depresji. Objawy depresja w wieku podeszłym to: utrata zainteresowań, nieumiejętność odczuwania przyjemności, negatywne patrzenie na przyszłość i przeszłość, poczucie bezradności, brak energii, zaburzenia snu, brak apetytu. Jeżeli zaobserwowała pani u siebie, któryś z objawów powinna pani poradzić się swojego lekarza pierwszego kontaktu.

10. Często nie sprawdzam czy drzwi są zamknięte i zapominam gdzie co położyłam, mam 63 lata boję się, że to Alzheimer.

Wymieniane przez Panią sytuacje są to rzeczy, które zdarzają się każdemu z nas, czasami wynika to ze zmęczenia lub napiętrzenia się codziennych problemów. Oczywiście zapominanie jest jednym z objawów choroby Alzheimera chociaż częściej dotyczy zapominania nazw przedmiotów. Jeżeli ma Pani wątpliwości można zapytać o to również lekarza internistę.