Lista chorób przewlekłych..

Zaburzenia o długim czasie trwania, które może być postępujące oraz o złym rokowaniu, jak również związane z normalnym biegiem życia mimo występowania pewnych nieprawidłowości w fizycznym lub psychicznym funkcjonowaniu określamy jako chorobę przewlekłą.

Współcześnie uznaje się, że choroby przewlekłe to około 150 jednostek chorobowych. Do najistotniejszych schorzeń należą:

•choroby układu krążenia;

•choroby mózgowo – naczyniowe;

•cukrzyca;

•nowotwory;

•choroby autoimmunologiczne;

•przewlekłe choroby układu oddechowego;

•reumatoidalne zapalenie stawów;

•stwardnienie rozsiane;

•padaczka;

•otyłość;

•HIV/AIDS.

Choroby przewlekłe – ubezpieczenie

Osoby cierpiące na choroby przewlekłe, które rozważają wykupienie polisy powinny dokładnie zastanowić się przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Osoby cierpiące na choroby przewlekłe, które rozważają  wykupienie

Przede wszystkim należy dokładnie zapoznać się z zapisanymi warunków ubezpieczenia. Niektóre z firm ubezpieczeniowych mogą odmówić kosztów leczenia, jeżeli nie zostały one wcześniej dokładnie określone w regulaminie. Niezbędnym jest wykupienie dodatkowej zwyżki, która często wynosi kilka razy więcej od podstawowej kwoty ubezpieczenia. Warto to jednak zrobić, ponieważ w przypadku zaostrzenia choroby, który doprowadzi do uniemożliwienia normalnego funkcjonowania, chory otrzyma dodatek finansowy. Pozwoli on na wykupienie leków oraz profesjonalną opiekę.

Wysokości składek ściśle powiązane są z rodzajem choroby. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe mają opracowane specjalne tabele stworzone do oceny ryzyka, a także oczekują, iż zainteresowany przedstawi dokumentację medyczną oraz dotychczasowy przebieg choroby. W przypadku pacjentów cierpiących na choroby nowotworowe, niektórzy z ubezpieczycieli mogą odmówić ubezpieczenia, argumentując tą decyzję zbyt wysokim ryzykiem.

Choroby przewlekłe wymagają stałych i regularnych kontroli lekarskich, a ich przebiegu nie da się przewidzieć.

Z myślą o osobach podróżujących towarzystwa ubezpieczeniowe opracowały specjalne pakiety dla osób cierpiących na choroby przewlekłe – poprzez taki pakiet, chory może korzystać z usług medycznych także przebywając poza granicami kraju. Ubezpieczenie turystyczne zapewnia zaplecze finansowe w formie pokrycia kosztów leczenia poza granicami, które często są bardzo wysokie. Co ważne, w skład ubezpieczenia turystycznego dla osoby chorej przewlekle nie wchodzą badania profilaktyczne. Jednym z głównych obostrzeń przy ubezpieczeniu turystycznym jest także dostosowanie się przez pacjenta do zaleceń lekarskich. Oznacza to, iż jeżeli lekarz prowadzący widzi przeciwskazania do podróży, ubezpieczyciel nie będzie ponosił kosztów opieki medycznej za granicą.

Choroby przewlekłe a depresja

Konsekwencje chorób przewlekłych są złożone i dotykają różnych sfer funkcjonowania. Przede wszystkim narasta dyskomfort fizyczny jak i psychiczny związany z odczuwaniem bólu, postępującymi ograniczeniami, a także aspektem finansowym – m.in. kosztami sprawowania specjalistycznej opieki.

Miernikiem efektów stosowanego leczenia oraz oczekiwań chorych jest parametr „jakości życia”, który według WHO jest indywidualną percepcją postrzegania przez jednostkę pozycji życiowej w odniesieniu do kręgu kultury oraz systemu wartości, przy uwzględnieniu jej własnych aspiracji, pragnień, standardów i zainteresowań. Choroba przewlekła sama w sobie stanowi źródło negatywnych emocji i napięć, dlatego generuje niższą jakość życia. Znalezienie się w takiej sytuacji może doprowadzić do depresji, którą powinien zdiagnozować psycholog lub psychiatra.

Istnieje kilka symptomów które mogą wskazywać na wystąpienie depresji i konieczności skontaktowania się ze specjalistą. Są to między innymi:

•znacznie obniżony nastrój;

•zaburzenia rytmu dobowego;

•zaburzenia łaknienia;

•trudności w wykonywaniu codziennych prostych czynności;

•ciągłe odczucie zmęczenia;

•poczucie bycia bezwartościowym;

•znaczne zaburzenia kognitywne (uwagi oraz pamięci);

•zmuszanie się do każdego działania;

•obarczanie się winą, tj. przekonanie, że choroba przewlekła jest karą;

•pojawienie się myśli samobójczych lub prób samobójczych.

W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy skonsultować się ze specjalistą.

W przypadku osób cierpiących na choroby przewlekłe istotnym jest stwierdzenie, czy depresja pojawiła się samoistnie, czy też na skutek przeżycia traumy, przewlekłego stresu lub czy aktywowała ją choroba, bądź wdrożona farmakologia.

Zachorowanie lub zaostrzenie choroby sprawia, że następuje utarta sprawstwa, a więc przekonania o wpływie swoich działań na zdarzenia z naszego życia. Uświadomienie sobie faktu choroby przewlekłej powoduje poczucie straty po utraconym zdrowiu. Generuje to ból i strach wynikający z braku możliwości przewidzenia przebiegu choroby i tym samym jej wpływu na dalsze życie.

Odczuwanie przewlekłego bólu oraz trudnych emocji może spowodować ujawnienie się depresji. Nie istnieje jedna wskazówka, która pomogłaby lepiej radzić sobie z ograniczeniami spowodowanymi chorobą przewlekłą. Jednym z rozwiązań jest skorzystanie z pomocy psychoterapeuty – podczas leczenia depresji skutecznym jest leczenie poprzez psychoterapię i/lub wdrożenia leczenia farmakologicznego.

Bibliografia:

  • Ziarko Michał, Zmaganie się ze stresem choroby przewlekłej, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2014

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/12285/1/Ziarko_Repozytorium.pdf

  • Topór – Mądry Roman, Choroby przewlekłe. Obciążenie, jakość życia i konsekwencje ekonomiczne, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, vol. 1/2011, pp. 25-49, Kraków 2012

https://www.wuj.pl/UserFiles/File/Zdrowie%20Publiczne_1_2011/Zdrowie%20Publiczne_1_2011_2.pdf

  • Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, rewizja dziesiąta, wydanie 2008,
  • Ostrzyżek Artur, Jakość życia w chorobach przewlekłych, Probl Hig Epidemiol 2008, 89(4): 467-470

http://www.phie.pl/pdf/phe-2008/phe-2008-4-467.pdf

  • Kardas Przemysław, Schorzenia przewlekłe z perspektywy lekarza rodzinnego i jego pacjentów – jak wspólnie osiągnąć sukces?,

http://www.zmr.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/09/Schorzenia.pdf

  • Markocka – Mączka Krystyna, Grabowski Krzysztof, Taboła Renata, Choroby przewlekłe – problem XXI wieku, [w:] red.: Dybińska E., Zboina B., Dobrostan a edukacja, Wydawnictwo Naukowe, Lublin, 2016, s. 177-186

http://www.neurocentrum.pl/dcten/wp-content/uploads/markocka_k3p.pdf