Dożynki.. Skąd się wziął ten zwyczaj?..

Nasi Seniorzy z Klubów Seniora pomagali w pleceniu Koron na dożynki.

Dożynki inaczej nazywane Świętem Plonów, połączone są z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Zwyczaj ten, praktykowany przez Słowian i plemiona bałtyckie, w różnych stronach Polski określany był jako wyżynkiobrzynkiwieniecwieńcoweokrężne. Na Śląsku opolskim zaś nazywane żniwniok. Obrzęd dożynek prawdopodobnie związany był pierwotnie z kultem roślin i drzew, potem z pierwotnym rolnictwem. Tradycyjnie dożynki obchodzone były w pierwszy dzień jesieni. Święto poświęcone było tegorocznym zbiorom zbóż w czasie którego dziękowano bogom za plony i proszono o jeszcze lepsze w przyszłym roku. Dożynkom towarzyszyły różne praktyki i do niedawna zachowane zwyczaje związane np.  wieniec lub ostatnia Kępa. Teraz ceremoniom dożynkowym przewodniczą Starosta i Starościna dożynkowi. Najpierw wnoszone są wieńce dożynkowe wykonane z kłosów zbóż, owoców, warzyw, polnych kwiatów. Następnie Starosta i Starościna wręczają bochen chleba upieczonego z mąki pochodzącej z ostatnich zbiorów Gospodarzowi dożynek. 

#FunduszeUE

Zdjęcia Koron z Raszowej i Źlinic..