Prawa..

USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001705/O/D20151705.pdf

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. poz. 1508, z późn. zm.)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001508/U/D20181508Lj.pdf

USTAWA z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002192/O/D20182192.pdf

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (art.4. zwolnienia się od opłat abonamentowych)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20050850728/U/D20050728Lj.pdf