Wieczór filmowy..

Seniorzy wraz z Animatorką zorganizowali w Klubie w Zdziechowicach wieczór filmowy. Film ,,W poszukiwaniu Boga” pokazuje związek ewolucji religii i cywilizacji oraz analogie pomiędzy różnymi wyznaniami. Gospodarz i narrator programu, Freeman, szuka odpowiedzi na pytania dotyczące fundamentalnych kwestii związanych z Bogiem i wiarą, takich jak stworzenie świata, pochodzenie osoby lub osób boskich, źródła zła, cuda, apokalipsa, czy zmartwychwstanie. Duchowe doświadczenia autor zdobywać będzie podróżując do najważniejszych miejsc kultu różnych religii, m.in. Ściany Płaczu w Jerozolimie czy egipskich piramid. Te doświadczenia i rytuały skonfrontuje z najnowszymi osiągnięciami nauki.  Seniorzy byli zachwyceni Filmem i całym sercem go polecają! Wieczór upłynął w miłej atmosferze..

#FunduszeUE