Książka „Zapiski obecności” z nagrodzonymi Pracami Pani Liliany Wencel

Chcielibyśmy zaprezentować Książkę p.t. „Zapiski Obecności” zawierającą prace uczesników biorących udział w Senioralnym Wojewódzkim Konkursie literackim ogłaszanym przez Zarząd Województwa opolskiego przy współpracy z Forum Seniorów Samorząsu Województwa Opolskiego. Książka zawiera dwie Prace Pani Liliany Wencel, która zajęła drugie oraz pierwsze miejsce w dwóch edycjach tegoż konkursu. Serdecznie Gratulujemy!

Książka „Zapiski obecności” powstała że zbioru prac nagrodzonych w trzech kolejnych edycjach Wojewódzkiego Senioralnego Konkursu Literackiego – w latach 2019, 2020 i 2021, ogłaszanego przez Marszałka Województwa Opolskiego. Pani Liliana Wencel wzięła udział w dwóch ostatnich edycjach: w 2020 roku temat przewodni brzmiał „XX wiek w moich wspomnieniach”. Jej praca zajęła wtedy drugie miejsce. W 2021 roku motto nosiło tytuł ” To wydarzenie będę zawsze pamiętać”. Pani Wencel zająła miejsce pierwsze. Tytuł pierwszej pracy, ocenionej na drugą pozycję to: „Jak szybko mija czas i zmienia się świat wokół nas…”, natomiast praca uplasowana na pierwszym miejscu nosi tytuł ” Ważne są także te dni, które są już za nami, czyli wspomnienia chwil, które mnie kształtowały…” Wydanie książki zostało sfinansowane z budżetu Województwa Opolskiego. Napisanie każdej pracy zostało poprzedzone burzliwymi dyskusjami w Klubie Seniora Źlinice na podane tematy, co z pewnością wpłynęło na sposób ich ujęcia