Świadczenie sąsiedzkich usług opiekuńczych dobiegło końca

W dniu 31.12.2022 zakończyło się świadczenie sąsiedzkich usług opiekuńczych, które trwały od 01.01.2019. W ramach tego projektu zostało zatrudnionych 40 opiekunów osób niesamodzielnych,  którzy świadczą już taką pomoc, jak i osoby, które chciałyby rozpocząć świadczenie tego typu usługi. Osoby przeszkolone otrzymały zaświadczenie, które umożliwiło im świadczenie sąsiedzkich usług opiekuńczych. Pomoc została udzielona osobom niesamodzielnym w podstawowych czynnościach domowych i życiowych , a zakres pomocy określony został w kontrakcie trójstronnym, zawartym pomiędzy osobą niesamodzielną, osobą świadczącą sąsiedzkie usługi opiekuńcze i partnerem projektu. W trakcie trwania projektu udział wzięły 63 osoby. 

Dodatkowym wsparciem w sąsiedzkich usługach opiekuńczych było zatrudnienie  eksperta zewnętrznego, który świadczył pomoc opiekunom oraz organizował spotkania z nimi, a także zorganizowanie grup wsparcia, które umożliwiały spotkania opiekunów raz w miesiącu w celu zebrania informacji dotyczących zdiagnozowanych i zgłaszanych potrzeb.

Miejscowości w których były świadczone usługi sąsiedzkie: 

Ochodze, Nowa Kuźnia, Nysa, Nowy Browiniec, Gostomia, Zakrzów, Brożec, Większyce, Polska Cerekiew, Chrząstowice, Daniec, Suchy Bór, Kamień Śląski, Wyspiańskiego, Opole, Bierdzany, Kolanowice, Świerczów, Chocianowice, Laskowice, Bogacica, Kujakowice Górne, Kujakowice Dolne, Olesno, Większyce, Turawa, Dąbrowice, Dębska Kuźnia, Nakło, Walce.