Aktywni seniorzy w,,Parku Miniatur Obiektów Sakralnych w Olszowej”

Członkowie z Klubu Seniora w Ujeździe zorganizowali sobie wycieczkę do Parku Miniatur Obiektów Sakralnych w Olszowej. W miłym gronie przyjemnie spędza się wolny czas. A w szczwgólności na świerzym powietrzu. Wszyscy musimy korzystać z ostatnich ciepłych dni tego roku!