Odwiedziny u Matki Boskiej Bardzkiej..

Kórnica z okazji Dnia Chorego wybrała się do św. Brykcjusza do Gościęcina. Tam wzięli udział w Mszy Świętej. Św. Brykcjusz był na przełomie X i XI w. biskupem we francuskim mieście Tours. Śląska legenda głosi, że w czasie swojego wygnania dotarł podobno w okolice obecnego Gościęcina, a nie do Rzymu, jak podają źródła historyczne. Dziełem świętego jest ponoć studzienka z uzdrawiającą wodą, która znajduje się teraz w zbudowanej w 2. połowie XIX w. kaplicy. Stojący niedaleko drewniany kościół odpustowy św. Brykcjusza ukończono w 1662 r.  Według naszych Seniorów to miejsce jest warte odwiedzenia.

Ale Kórnica kolejnego dnia wybrała się do Bardy. Tam mogli odwiedzić Matkę Boską Bardzką. Matka Boska Bardzka jest uważana za Strażniczkę Wiary Świętej. Jest ona najcenniejszym zabytkiem Barda. Ta najstarsza na Dolnym Śląsku rzeźba romańska, Madonny Tronującej, znajduje się w centralnej części ołtarza głównego bazyliki, wyeksponowana w szklanej gablocie. Według legendy Figurka została wykonana po objawieniu się Matki Bożej pewnemu młodzieńcowi, który na prośbę Marii umieścił jej podobiznę w kapliczce. Czas powstania rzeźby datuje się na 1011 rok. Można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że jest to najstarsza drewniana rzeźba religijna w Polsce. O ogromnym znaczeniu Figurki świadczą liczne wota, które można obejrzeć w muzeum klasztornym. Do dziś przetrwał też zwyczaj całowania Figurki przez pielgrzymów. Po każdej niedzielnej Mszy Świętej, rzeźbę Matki Bożej Bardzkiej zdejmuje się z ołtarza i podaje pielgrzymom do ucałowania.