Wydłużamy termin składania dokumentów na animatora klubu seniora o tydzień

Ze względu na sezon wakacyjno – urlopowy wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom kandydatów na animatorów klubu seniora i wydłużamy termin składania dokumentów

do dnia 29 sierpnia br do godz. 14.00.

Dokumenty określone w ogłoszeniu o naborze proszę dostarczyć do biura TSKN w Opolu, ul. M. Konopnickiej 6.