Kompletujemy Komisje weryfikacyjną

Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim
poszukuje 1 osoby na członka komisji ds. weryfikacji kandydatów na stanowisko animatora klubu seniora.
Komisja pracować będzie w miesiącu wrześniu 2019 roku
Czas pracy komisji: do 100 godzin
Zakres zadań:
– analiza dokumentów złożonych przez kandydatów na animatora
– rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na animatora
-wybór uczestników projektu

Wymagania:
–  doświadczenie w zakresie aktywizacji społecznej

Wymagane dokumenty:
– życiorys zawodowy (CV)
– list motywacyjny
Dokumenty należy złożyć w biurze Towarzystwa Społeczno Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej na Śląsku Opolskim, Opole, ul. M. Konopnickiej 6
w godz. od 8.00 do 14.00 do dnia 29 sierpnia 2019 roku