Blog

Wydarzenie Opolski Senior

Jak pomagać Seniorom w czasie epidemii..

Pani Psycholog Agnieszka Stąpor poruszyła temat ,, Jak bezpiecznie pomagać Seniorom w czasie epidemii” oraz ,,Jak zostać wolontariuszem

Wydarzenie Opolski Senior

Film na temat relacji międzypokoleniowej..

Film nagrała nasza Pani Psycholog Agnieszka Stąpor na temat budowania relacji międzypokoleniowych między wnukami a dziadkami. Wszyscy zadają sobie pytanie

Wydarzenie Opolski Senior

Dlaczego osoby starsze powinny zostać w domu? Jak w tym czasie zorganizowac im czas?..

Zapraszamy do odsłuchu wypowiedzi Pani Psycholog Agnieszki Stąpor na temat ,,Dlaczego osoby starsze powinny zostać w domu? Jak

Wydarzenie Opolski Senior

Wywiad z naszą Panią Psycholog..

Wywiad z naszą Panią Psycholog Agnieszką Stąpor ? https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lokalna24.pl%2Fwiadomosci%2F3399%2Cwsparcie-psychologiczne-dla-seniorow%3Ffbclid%3DIwAR3T9EdeLyBnXRdP1l6qOuprQijcGciMbV-gEkCBMJdOtkvhU-bBm7Dhbe8&h=AT3_M-hP3u7gy1kNTh5Lo-SFDrXCo7UKotyETWQw5xbeMUICVE62ZQXkV1ARP5jpTn16LFYIvd0kCtYQ8hnPKtwybImnW-kTVFSOLo3YWEzv1qXgL9VK8-zsi0mlucN41NeXxt_NQMU6CHkwkcBC