Samodzielność osób starszych..

Jak najdłuższe zachowanie samodzielności, jest bardzo ważnym wyznacznikiem jakości życia dla seniorów. Oczywistym jest fakt, że nikt nie lubi być zależny od drugiego człowieka. Jednak często zdarza się, że osoby wspomagające starszych w codziennych czynnościach, zamiast tego wolą ich niejednokrotnie całkowicie wyręczać, co nie jest korzystne dla żadnej ze stron.
Takie osoby z pewnością nie chcą dla swoich podopiecznych źle. Ich zachowanie wynika głównie z pewnego rodzaju nieświadomości, że wyręczanie nie jest dobrym rozwiązaniem, a także lęku o to, aby senior nie zrobił sobie krzywdy podczas wykonywania bardziej skomplikowanych zajęć. Jeżeli osoba starsza jest zmotywowana do tego aby być w jak największym stopniu samodzielnym, warto jej to umożliwić. Codzienna, nawet najmniejsza aktywność pomaga opóźnić rozwój starczej demencji. Oprócz tego pomaga dłużej cieszyć się sprawnością fizyczną. Zwykłe wycieranie kurzu, czy podlewanie kwiatów angażują do działania wiele mięśni oraz obszarów w mózgu, co może stanowić element profilaktyki zniedołężnienia. Jeśli dana osoba, przez długi okres swojego życia jest    w stanie funkcjonować sama w wielu obszarach, podnosi to jej poczucie własnej wartości oraz przynosi satysfakcję. Warto również pamiętać, że każdy wysiłek fizyczny pomaga zwiększyć stężenie neuroprzekaźników w mózgu, co wpływa z kolei pozytywnie na kondycję psychiczną.
Człowiek, który staje się niesamodzielny bardzo często zaczyna odsuwać się od społeczeństwa, unika kontaktów z innymi, ponieważ nie chce uzewnętrzniać swoich słabości. Izolacja z kolei niesie za sobą pasmo negatywnych następstw takich jak obniżenie nastroju, czy nawet odporności. Dlatego zamiast utrudniać osobom starszym możliwość codziennego działania, starajmy się ich do tego motywować. Zamiast wyręczać- wspierajmy. Zamiast krytykować, czy ostentacyjnie poprawiać, starajmy się dyskretnie ułatwiać im działania, a z pewnością przyniesie to korzyść obu stronom!

#FunduszeUE