Ostatki w Klubach..

Ostatki to ostatnie dni karnawału. Rozpoczyna je tłusty czwartek, a ich koniec wyznacza Środa Popielcowa, która rozpoczyna wielki post.
Tak jak cały karnawał, tak też ostatki służą hucznym zabawom, przed nadchodzącym okresem poszczenia i pokuty.
Ostatki mają wielowiekową historię i od dawna świętowano je, jedząc słodkie i tłuste oraz mięsne potrawy oraz spotykając się na balach. Jest kilka nazw oznaczających ostatki jak: zapusty, śledzik, mięsopust, kozelek, combrzenie. Dawniej z ostatkami wiązały się też różnego rodzaju obrzędy, z których niektóre są kultywowane do dziś w pewnych regionach kraju. To m.in.:„koza” – czyli przemarsz przez wieś grupy przebierańców, wśród których jeden przebrany był za kozę. Obrzęd nadal trwa na Kujawach. Przebierańce – zwyczaj ziemi piotrkowskiej, również polegający na przemarszu przebranych mieszkańców i wzajemnym odwiedzaniu domostw i śpiewaniu. Jak Ostatki to także w naszych Klubach je obchodzono hucznie. Seniorzy spotkali się w małych gronach i wspólnie świętowali. W niektórych nawet razem gotowali. Poniżej znajdziecie parę zdjęć z obchodzonego zakończenia karnawału.