Dni Otwarte Muzeum Hutnictwa Doliny Małej Panwi..

Klub Seniora z Antoniowa wybrał się na otwarcie Muzeum Hutnictwa w Ozimku. Oprowadzano nas po szerokich zbiorach muzeum, sięgających aż do początków huty. W eksponatach muzeum można było znaleźć żeliwo artystyczne i sakralne, broń i uzbrojenie oraz dowiedzieć się o historii huty i z nią związanymi postaciami. W ramach wydarzenia Bractwo Strzelców Hutniczych w historycznych strojach zaprezentowało również
starą broń czarnoprochową oraz prawdziwy wystrzał.

#FunduszeUE