Aktywizacja kulturalna seniorów

Aktywizacja kulturalna seniorów zajmuje się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu poprzez

organizację warsztatów stacjonarnych,

terapię zajęciową osób niepełnosprawnych

organizację i przeprowadzenie warsztatów kulturalnych dla seniorów w grupach: teatralnej i wokalnej,

aktywizację kulturalną seniorów-terapia zajęciowa w miejscu pobytu osób niesamodzielnych :

W ramach zadania przewiduje się zastosowanie tzw. aktywizacji kulturalnej w instytucjach typu Domy Dziennego Pobytu, Ośrodki Kultury, Świetlice, Stowarzyszenia Seniorów, Kluby Seniora, które świadczą usługi w ciągu dnia dla Seniorów i osób niesamodzielnych w województwie opolskim w ramach tzw. terapii zajęciowej w miejscu pobytu dziennego tych osób

oraz aktywizację kulturalną seniorów w ośrodkach kulturalnych.

Poniżej harmonogramy działań:

Więcej informacji na stronie: http://www.rops-opole.pl/index.php?id=145