Komprachcice na wycieczce w Mosznej

Oba Kluby z Komprachcic brały udział w lekcji bioróżnorodności w Mosznej