Warsztaty Wikliniarstwa

Klub Seniora w Długomiłowicach uczestniczył w warsztatach wikliniarskich organizowanych przez Euro Country. Seniorzy wyplatali z wikliny koszyki oraz wianki.