Przypomnienie – Infolinia mobilnego Biura Seniora

Przypominamy, że w ramach projektu „Opolski Senior – zapewniania wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom” działa mobilne biuro obsługi seniora, które świadczy pomoc w zakresie informacji dotyczącej możliwości uzyskania wsparcia psychologicznego. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna. Działanie: RPOP.08.01.00 – 16-0012/18.

Infolinia Mobilnego Biura Seniora

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 22:00

Obsługiwana przez Psychologów:

Magdalena Rosińska tel: 509 456 581

Agnieszka Stępor tel: 509 456 578